Zen Shiatsu


Návrat ku zdraviu.

6267_341802355950597_1837987_nTrochu histórie.
Shiatsu pochádza z Japonska, krajiny vychádzajúceho slnka. Historické základy shiatsu siahajú niekoľko tisíc rokov späť (2500 rokov pr. n. l.), tak hlboko ako korene akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny, ktoré sú základným stavebným kameňom všetkých foriem orientálnej medicíny. Korene masáže energetických dráh a bodov budú zrejme siahať ešte hlbšie, pretože použitie rúk logicky predchádza aplikácii ihiel na tie isté miesta. O masážach sa nezachovali žiadne písomné dôkazy, pretože toto umenie sa nepredávalo písomne, ale prakticky z učiteľa na žiaka, alebo v každej rodine prechádzalo automaticky na deti. V Japonsku sa shiatsu predáva v rodine z generácie na generáciu dodnes.

Na začiatku 20. Storočia došlo v Japonsku k opätovnému „oživeniu“ masáže ako liečebnej metódy, už pod novým názvom – shiatsu. Dnešnú podobu dostalo shiatsu najskôr v dvadsiatich rokoch 20. Storočia. Najväčšie osobnosti ,ktoré mali zásadný vplyv na dnešnú podobu shiatsu, sú Tokujiro Namikoshi a Shizuto Masunaga.

Namikoshi , vytvoril Nipponský štýl shiatsu . V roku 1964 bola oficiálne bolo shistdu uznané ako samostatná liečebná disciplína. Na to aby bolo shiatsu uznané ako samostatná liečebná disciplína aj západnými kapacitami a lekármi musel Namikoshi preukázať a vedecky zdokumentovať liečbné účinky . Čo samu aj podarilo. Dokázal podľa západných požiadaviek medicíny liečebné účinky shiatsu. To však malo svoju daň. Všetky zmienky o energiách, meridiánoch a tradičnej čínskej medicíne musel odstrániť. Nipponský štýl je rozšírený hlavne v USA a AUSTRÁLII.
Shizuto-MasunagaMasunaga_3clip_image002_thumb[1]
Shizuto Masunaga  ako psychológ sa zaujímal a študoval psychické, emocionálne duchovné aspekty energetickej nerovnováhy človeka. Vzhľadom na dnešné výskumy v oblasti neurovied sa ukazuje ,že 90% ochorení vzniká dôsledkom psychickej a emocionálnej nerovnováhy. Masunágov systém je označovaný ako Zen Shiatsu. Masunaga rozšíril shiatsu o predĺženia klasických dráh. Vypracoval a zaviedol diagnostiku energetickej nerovnováhy podľa podrobých máp na tele , ktoré sa nachádzajú na bruchu a chrbte pomocou techniky kyo-jutsu a prepojil to s tradičnou čínskou medicínou a psychológiou.

Tento štýl je rozšírený hlavne v Anglicku a postupne sa rozšije v strednej Európe , v Čechách a na  Slovensku. Zen shiatsu sa využíva ako alternatíva a doplnok klasickej liečby ,terapií  z oblasti psychológie , v regenerácii tela a mysle v podobnom kontexte ako u nás vnímame masáže. Samotný účinok presahuje účinky samotnej klasickej masáže.

Cesta  k osobnej harmónii dotyk rovnováhy tela i ducha

Čo si predstavíme pod pojmom Shiatsu?

Shiatsu v preklade z japončiny znamená tlak prstom a radí sa u nás medzi masážne techniky, napriek tomu, že ich rámec značne presahuje. Prsty a tiež dlane sú najdôležitejšími nástrojmi celej procedúry, podľa potreby sa však používa aj tlak kolenami, lakťov alebo chodidiel. Výber patričných nástrojov nezáleží len na schopnostiach shiatsu terapeuta, ale aj na pacientovi – na jeho problémoch, fyzickej stavbe tela a schopnostiam uvoľniť sa a vnímať, čo sa pri shiatsu s jeho telom deje.

Shiatsu umožňuje celkovo prehĺbiť uvoľnenie a regeneráciu celého tela. Táto technika alebo spôsob mauálnej terapie vychádza ako aj iné liečbnono-regeneračné techniky z celostného ponímania človeka východoázijskej kultúry. Shiatsu vychádza s TČM / tradičnej čínskej medicíny/ zachováva princípy vyváženia tokov energie, tórie jinu a jangu vychádzajúcej s taojistickej náuky o fungovaní a premene vecí a javov. Ide tu o neuslály tok , celistvosť energie o jej premenu a dopĺňanie. Pomocou učenia o piatich prvkoch : vody, dreva, ohňa, zeme a kovu vysveľluje rôznu kvantitu a kvalitu energií v našom tele a zaroveň príznakov nerovnováhy na fyzivkej a dusevnej úrovni. Energia v našom tele sa neustále mení jedna v druhú. V japončine ju poznáme ako KI , ktorá nemá začiatok ani koniec . Ľudské telo ako všetko živé na tejto planéte má svoje jinové a jangové stránky , vlastnosti, princípy a procesy. V Zen Shiatsu pracujeme s 12 hlavnými a 12 predĺženiami meridánových dráh , ktoré zodpovedajú 12 orgánom nášho tela. Vďaka 12 meridianovým dráham jednotlivých  vnútorných orgánov. ako sú močový mechúr-obličky, pečeň- žlčník, srdce-tenké črevo, perikard – trojitý žiarič, žalúdok- slezina-slinivka brušná, pľúca – hrubé črevo , vie shiatsu harmonizovať tok energie v našom tele na základe vzťahov medzi nimi a bodov na nich . Nepotláča sa tu príznak a následok rôznych zdravotných problémov ,  ale hľadá sa a rieši samotná príčina nerovnováhy v tele. Každý meridián je spojený podľa východného učenia s orgánom, s jeho fyziologikou funkciou a psychickou funkciou. Napríklad hrubé črevo – jeho funkcia je vylučovacia, zbavovania sa nečistôt v organizme, na psychickej úrovni súvisí so schopnosťou oslobodiť sa od starého, nepotrebného, od zábran a problémov, ktoré nás v živote môžu brzdiť. Táto sieť meridiánov  zohráva veľmi dôležitú úlohu v ľudskom tele, kde spája všetky časti tela , tvorí tak komunikačnú sieť medzi vonkajším a vnútorným prostredím tela, jednotlivými telesnými orgánmi a ich stavom.

Na dráhach sa nachádzajú body , ktoré sa nazývajú tsubo. tieto body majú tvar malého džbánku s hrdielkom a navrchu prekrytú vankúšikom. Shiatsu využíva konkrétny počet bodov na dráhach jednotlivých meridiánov. Body , ktorých tu hovorím môžu byť plné alebo prázdne, aby sme moli prísť do kontatu a harmonizovať enrgiu týhto boduv na dráhe využívame tlak prstom, pripadne pri vekej plnosti dlaňou.  Vlastnosti jednolivých bodov tak pomáhajú riešiť vzniknutý stav nerovnováhy a zároveň uľavujú od boleti, prípadne rôznych napätí v tele. Každý bod má svoje špecifické vlastnosti a účinky.

 Kde ako zen shiatsu pôsobí ?

Zen Shiatsu vám môže pomôcť pri

–  riešení emočných stavov, uľavuje od nadmerného stresu

– pocitov únavy a nedostatku energie
– bolestiach chrbtice, kĺbov, svalov, šliach …
– tráviacich ťažkostiach, problémov s dýchaním ,krvným tlakom,
– u žien pri bolestivej menštruácii, nepravidelnom cykle
– pri bežných nachladnutiach upchatých dutinách.
– uľavuje od svalového napätia po športovom výkone, ťažkej praci,tréningu u športovcov

svoju významnú úlohu zohráva v prehlbovaní regenerácie a relaxu.

Obrázok7Obrázok6

meridianové dráhy tela

meridianové dráhy tela

 

jing_jang   Forma shiatsu môže byť jak dynamická, keď si terapeut pripravuje „úrodnú pôdu“ masážnymi a strečingovými trechnikami pre svoje ďalšie pôsobenie. Shiatsu sa môže javiť tak zdánlivo statické, keď sa nič moc pre oko pozerajúceho nedeje, ale dochádza tu k najdôležitejšej práci. Tieto dva póly, teda dynamické uvoľňovanie prelínajúce sa s hlbokou relaxáciou, v iných metódach väčšinou nenájdete.

                            

Najnovšie články

Vitajte na mojej stránke.

20150602_111327
Čo sa tu dozviete?
Pripravil som pre vás informácie o programe LIFE BALANCE , Zen shiatsu, galériu ,kde nájdete čomu sa venujem prostredníctvom obrázkov v kinezio gym-e, niečo o službách, ktoré súvisia s programom Health-LIFE BALANCE.
Prajem vám príjemné čítanie a pozeranie.
Juraj Németh

  1. Kontakt Pridaj komentár
  2. Blog Pridaj komentár